Doelstelling vzw Spearhead

vzw Spearhead heeft de intentie om alle bezitters en / of verzamelaars van oude legervoertuigen en aanhorigheden samen te brengen met als doel het opknappen en instandhouden van dit materiaal en hen alzo de mogelijkheid te bieden hun hobby uit te oefenen. Hiertoe richt de club een aantal doelgerichte activiteiten in en neemt ze deel aan manifestaties met betrekking tot de hobby zoals o.a.: officiële herdenkingen, historische rondritten, tentoonstellingen, ruilbeurzen en deelname aan activiteiten van gelijkgezinde verenigingen. De VZW
Spearhead heeft tevens de intentie om personen samen te brengen die interesse vertonen in de krijgsgeschiedenis in het algemeen. Hiertoe richt zij o.a. studiereizen, voordrachten, tentoonstellingen en historische evocaties in. De clubactiviteiten zijn in alle opzichten gezinsvriendelijk, hebben een historisch karakter en zijn geenszins para-militair getint.

 

Lidmaatschap

Het lidgeld voor België bedraagt 30 euro per jaar , lopende vanaf 1 januari. Voor overige landen van de EU bedraagt het lidgeld 40 euro .

Lid worden kan door overschrijving van dit bedrag op volgend rekeningnummer van vzw Spearhead:
IBAN: BE15751201225530 BIC: AXABBE22
met vermelding: lidgeld + naam van het lid + het correcte adres, indien dit niet op de overschrijving staat vermeld. Lid worden door contante betaling aan één van de bestuursleden is natuurlijk ook mogelijk.

Je kan op gelijk welk ogenblik van het jaar lid worden. Het lidmaatschap loopt steeds tot 31 december. Sluit je je aan in de eerste helft van het jaar dan betaal je het volledige lidgeld, dus 30 euro, en ontvang je alle nummers van ons clubblad van dat jaar. Gaat je lidmaatschap pas in op 1 juli of later, dan betaal je 15 euro voor de rest van het jaar en ontvang je de clubbladen vanaf juli. Wens je echter alle nummers van dat jaar te ontvangen, dan betaal je 30 euro

Vzw Spearhead is aangesloten bij de BFOV, waardoor leden een oldtimerverzekering kunnen aangaan aan een schappelijke prijs.

 

Maandelijkse vergaderingen

Alle leden zijn welkom op deze bijeenkomsten!