Was U als deelnemer of bezoeker aanwezig op een herdenking, treffen of een aanverwante gebeurtenis van onze hobby en u bezit hiervan
foto’s. Stuur ze vandaag nog naar ons webarchief.
Dit kan via mail:

web-archive@vzwspearhead.be

of via post:

Webarchief Spearhead
Houtseweg 132
2340 Beerse

Wij sturen deze na het digitaliseren zonder verwijl en in goede orde naar U terug.

Dank bij voorbaat,

Het Webteam

Were you a visitor or a participant of a commemoration, a meeting or a related event ? Do you have some photo's ?

Please send them as quickly as possible to our webarchives :

web-archive@vzwspearhead.be

Our by post:

Webarchief Spearhead
Houtseweg 132
2340 Beerse

After digitilization we send them back by return of post

Tanking you in advance ,

The Web team

Étiez-vous un visiteur ou un participant d'une commémoration,

une rencontre ou un événement parente ? Vous possédez des photos ?

Envoyons-les-nous le plus vite que possible aux nos archives :

web-archive@vzwspearhead.be

Ou par poste:

Webarchief Spearhead
Houtseweg 132
2340 Beerse

Après numérisation nous vous les envoyons par retour du courrier

Merci d'avance,

L'équipe de web

Waren Sie Teilnehmer oder Besucher auf einer Gedenkfeier, Treffen oder anverwandten Ereignis ? Besitzen Sie davon Bilder ?

Bitte schicken Sie diese nach unserem Webarchief

web-archive@vzwspearhead.be

Oder mit der Post:

Webarchief Spearhead
Houtseweg 132
2340 Beerse

Nachdem wir dieser Bilder digitalisiert haben, schicken wir sie postwendend unmittelbar zurück

Herzlichen Dank,

Das Webteam